2018

Edenia Resort and Spa

2018

Royal Island - Phu Cuong Residence

2017

Van Phuc Complex

 

2014

Ho Chi Minh City Administrative Center

November, 2018

Ben Thanh - Ho Tram Resort

2015

Tuan Chau Complex Center

2017

Saigon South Terminal

2019

District 12 Thoi An Residence

2012

My Khe Villas

Phu Gia Villas

2018

Khang Gia Shopping Mall - Gigamall

2015

Tu Tam Pagoda

2018

Khu biệt thự nghỉ dưỡng Edenia Resort