Thông tin về OasisConcept

OasisConcept luôn hướng đến sự sáng tạo:

  • Các kiến trúc được thích ứng với khí hậu, tập quán sống, cảnh quan, văn hóa bản địa; với không khí bối cảnh từng gia đình, từng doanh nghiệp và từng vùng địa lý;
  • Các môi trường sống và kiến trúc «sinh thái», tiêu thụ ít năng lượng, tôn trọng môi trường, phát triển bền vững, chi phí xây dựng, vận hành hợp lý;
  • Các công trình kiến trúc hay các khu đô thị, nơi sẽ phát triển cuộc sống con người cùng với hạnh phúc và tính nhân văn.

OasisConcept mong muốn thực hiện thành công các dự án không chỉ ở Việt Nam mà còn áp dụng các kinh nghiệm và kỹ năng sáng tạo của mình ở các nước châu Á và trên thế giới.