OasisConcept đảm bảo sự đồng bộ và liên tục của ý tưởng thiết kế, cung cấp các giải pháp tập trung cho khách hàng, đáp ứng những yêu cầu phức tạp ngày một phát triển của thị trường bất động sản.

Cùng với khách hàng, chúng tôi hướng tới mục tiêu tạo ra những thiết kế đầy cảm hứng, đem lại các giá trị mang tính cốt lõi cho khách hàng, đời sống cộng đồng, đô thị và sinh thái. Chúng tôi cam kết về khả năng hoàn thành dự án đúng thời hạn và ngân sách dự kiến.

OasisConcept là một đội ngũ có kinh nghiệm làm việc và quản lý dự án với chuyên môn cao, đảm bảo cho dự án được thực hiện một cách thuận lợi và thành công. Đội ngũ kiến trúc sư và thiết kế nội thất của chúng tôi với những kinh nghiệm quốc tế trong thiết kế, cũng như các nhân viên kỹ thuật am hiểu văn hóa và ngôn ngữ địa phương sẽ cùng nhau thực hiện dự án. Chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho dự án, phát triển các kỹ năng giao tiếp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác.

Kinh nghiệm của chúng tôi không giới hạn ở một loại dự án hay khách hàng, sức mạnh của chúng tôi là sự am hiểu sâu rộng về thiết kế kiến trúc và nội thất được tích lũy từ nhiều dự án khác nhau. Kinh nghiệm của chúng tôi ngày một phát triển qua việc thực hiện đa dạng các dự án. Chúng tôi luôn đặt quá trình làm việc theo nhóm lên hàng đầu thông qua các cuộc thảo luận, tương tác, chia sẻ những ý tưởng chuyên môn và hỗ trợ việc triển khai các giải pháp thích hợp cho khách hàng, đây chính là chìa khóa thành công của dự án.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

  • Thiết kế Kiến trúc.
  • Quy hoạch Tổng thể.
  • Thiết kế Cảnh quan.
  • Thiết kế Nội thất.
  • Chiến lược & Nghiên cứu.