Khu Nghỉ Dưỡng The Galleon

Liên quan đến dự án
Thông tin dự án
Thể loại :
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
Địa điểm :
Dao Hai Tac, Thanh pho Ha Giang, Tinh Kien Giang
Quy mô :
10.55 ha
Chủ đầu tư :
Cong ty TNHH Tú Triệu Phú
Tư vấn thiết kế :
Công ty TNHH Kiến Trúc OasisConcept
Nhiệm vụ :
Thiết kế tổng mặt bằng QH 1/500
Thiết kế kiến trúc
Thời gian :
2022
Thông cáo báo chí